Onze waarden

Waarden zijn die dingen die je belangrijk vindt in het leven. Ze motiveren je vooraf om te doen wat je doet en achteraf evalueren ze hoe tevreden je bent met het resultaat.

Wanneer je iemand vraagt wat hij of zij belangrijk vindt dan krijg je vaak als antwoord een waarde. Waarden kunnen bijvoorbeeld zijn:
Vrijheid, liefde, intimiteit, creativiteit, familie, sportiviteit en transparantie.

Iemand die bijvoorbeeld de waarde vrijheid hoog op zijn waardenlijst zal het eerder opvallen wanneer er maatregelen, autoriteit, regels, controles en verplichtingen worden opgelegd wanneer ze bijvoorbeeld een bedrijf willen starten of een huis willen bouwen.
Iemand die daarentegen de waarde veiligheid belangrijker vindt, of meer gestuurd wordt vanuit angst en zal eerder risico's willen indekken en regels, controles en verplichtingen en autoriteit makkelijker volgen.

Iemand die vertrouwen heeft, kan verschillende waarden koesteren die voortvloeien uit dit gevoel van vertrouwen en zelfverzekerdheid. Enkele van deze waarden zijn:

Zelfverzekerdheid: Vertrouwen gaat vaak gepaard met een gevoel van zelfverzekerdheid en geloof in de eigen capaciteiten en competenties.
Onafhankelijkheid: Vertrouwen kan iemand aanmoedigen om zelfstandig te zijn en hun eigen beslissingen te nemen, zonder voortdurend afhankelijk te zijn van anderen
Openheid: Mensen met vertrouwen zijn vaak open en bereid om nieuwe ervaringen aan te gaan, anderen te ontmoeten en zichzelf uit te dagen.
Betrouwbaarheid: Vertrouwen kan leiden tot een sterke nadruk op betrouwbaarheid en integriteit, waarbij iemand zijn beloften nakomt en zich houdt aan ethische principes.
Veerkracht: Vertrouwen kan iemand helpen om veerkrachtiger te zijn in het omgaan met tegenslagen en uitdagingen, omdat ze geloven in hun vermogen om moeilijke situaties te overwinnen.
Empathie: Mensen met vertrouwen kunnen vaak empathischer zijn naar anderen toe, omdat ze minder bedreigd worden door verschillen en meer geneigd zijn om anderen het voordeel van de twijfel te geven.

Iemand die angstig is, kan verschillende waarden hebben, afhankelijk van de context en de individuele ervaringen van die persoon. Enkele mogelijke waarden die iemand die angstig is zou kunnen hebben, zijn:

Veiligheid: Angst kan voortkomen uit de behoefte aan veiligheid en bescherming tegen mogelijke gevaren of bedreigingen.
Controle: Angst kan gepaard gaan met een verlangen naar controle over situaties of omstandigheden die als bedreigend worden ervaren, in een poging om de angst te verminderen.
Zekerheid: Angst kan iemand waarde laten hechten aan zekerheid en voorspelbaarheid, omdat onzekerheid en het onbekende vaak bijdragen aan gevoelens van angst.
Ondersteuning: Iemand die angstig is, kan waarde hechten aan steun en begrip van anderen om hen te helpen omgaan met hun angstgevoelens.
Zelfzorg: Angst kan iemand aanzetten tot zelfzorg en zelfreflectie, waarbij ze proactief op zoek gaan naar manieren om hun welzijn te bevorderen en zichzelf te beschermen tegen stressvolle situaties.


Waarden behoren tot onze onbewuste filters omdat ze (vaak onbewust) veel invloed hebben in daar waar jij in je waarneming aandacht aan besteedt. Van deze waarden kun je je bewust van worden.


In de Master Practitioner training leer je hoe je je bewuste en onbewuste waardenhiërarchië kunt opvragen en veranderen.