Het verankeringseffect - anchoring bias Anchoring bias, of het verankeringseffect, is een cognitieve vooringenomenheid waarbij mensen onbewust worden beïnvloed door de eerste informatie (het 'anker') die ze ontvangen bij het nemen van beslissingen.

Dit anker dient als referentiepunt waarop verdere beslissingen worden gebaseerd, zelfs als het anker niet relevant is voor de situatie.

Waarom is het goed om hier kennis van te hebben?

Het begrijpen van anchoring bias is essentieel omdat het je bewust maakt van de manier waarop externe factoren je besluitvorming beïnvloeden. Door bewust te zijn van dit fenomeen kun je je beter beschermen tegen onbedoelde beïnvloeding en je beslissingen rationeler maken.

Voorbeelden uit verschillende contexten:

Financiën: Een verkoper noemt eerst een hoge prijs voor een product, waardoor alle verdere onderhandelingen rond die prijs plaatsvinden, zelfs als de uiteindelijke prijs veel lager is.
Politiek: Een politicus presenteert een extreem standpunt aan het begin van een debat, waardoor alle verdere discussies worden beïnvloed door dat extreme standpunt.
Winkelen: Een winkel toont eerst een hoge 'oorspronkelijke' prijs voor een product, waardoor klanten de korting als groter ervaren dan deze in werkelijkheid is.

Wat is Anchoring Bias in andere woorden?

Anchoring bias is als een mentaal anker dat onze denkprocessen beïnvloedt, waardoor we onbewust onze beslissingen baseren op een eerste stuk informatie, zelfs als dat niet relevant is voor de situatie.

Hoe herken je het bij jezelf?

Je kunt anchoring bias bij jezelf herkennen wanneer je merkt dat je neigt naar een bepaalde beslissing of keuze, puur gebaseerd op de eerste informatie die je hebt ontvangen, zonder deze te evalueren in relatie tot andere relevante informatie.

Wat kun je ermee nu je dit weet?

Nu je bekend bent met anchoring bias, kun je proactief stappen ondernemen om je besluitvormingsproces te verbeteren. Dit kan onder meer inhouden dat je bewust andere informatiebronnen zoekt, kritisch denkt over de verkregen informatie en meer tijd neemt om beslissingen te nemen, om te voorkomen dat je wordt beïnvloed door onbewuste mentale ankers.

Link met Persoonlijke Ontwikkeling en NLP

O.a. door het begrijpen van anchoring bias kunnen je technieken ontwikkelen om je eigen denkpatronen te optimaliseren en anderen te helpen hetzelfde te doen. Bijvoorbeeld, door het herkaderen van de mentale ankers die iemand heeft, kan NLP helpen om negatieve denkpatronen om te buigen naar meer positieve en constructieve gedachten, wat leidt tot verbeterde besluitvorming en persoonlijke groei.